Veure telèfon      ESP | CAT

Repartidors de costos

Repartidors de costos

Dispositius electrònics de mesurament individual

Dispositius electrònics de mesura individual

Els repartidors de costos de calefacció són petits dispositius electrònics de mesura individual

que s’instal·len en els radiadors de cada llar les lectures de la qual es recullen per ràdio. S’utilitzen aproximadament des de fa nou dècades fonamentalment en països europeus. L’èxit d’aquests dispositius es deu a la seva exactitud en el mesurament de l’eficiència energètica i el baix cost d’inversió, que fins a quatre vegades més baix que el requerit per instal·lar un comptador d’energia.

Per ser aparells electrònics la lectura es recull per ràdio, la seva bateria té una durada d’uns deu anys.

Europa compta amb més de 30 milions d’habitatges que utilitzen aquest eficient sistema, la qual cosa significa 150 milions de repartidors de costos instal·lats, és a dir, més de 30 milions de famílies satisfetes que ja disposen d’una llar eficient i rendible.

Tots els repartidors de costos que s’instal·lin han d’estar fabricats d’acord amb la norma UNEIX EN 834:1994, i aquestes normes obliguen al fet que el dispositiu realitzi dos tipus de mesuraments:

Temperatura en la superfície del radiador

Temperatura ambienti de l’habitació on està instal·lat

Addicionalment, el mesurador diferencia entre estiu i hivern.

Així doncs, el repartidor de costos comença a mesurar consums quan:

– La diferència de temperatures entre la superfície del radiador i l’ambient sigui major de 4 ºC.

– A l’estiu, quan la temperatura del radiador sigui major de 40 ºC, i a l’hivern, quan sigui major de 29 ºC.

La norma UNE EN 834:1994, a més, mostra una altra exigència tècniques i de mesurament addicional que han de ser respectades pel dispositiu. Aquesta és:

– Valor de consum adimensional, és a dir, no són Kwh o unitats físiques d’energia, sinó factors de conversió K, únic en cada radiador i repartir només vàlid per al repartidor específic instal·lat.

Repartidor de costos ISTA
Sensor extern de consum