Veure telèfon      ESP | CAT

Capçals termostàtics

Capçals termostàtics

Tot el que cal saber sobre capçals termostàtics

Com funcionen i per a què serveixen

1. Què és una vàlvula termostàtica i per a què serveix?

Una vàlvula termostàtica és un dispositiu que es munta al radiador. La vàlvula permet controlar i regular el cabal d’entrada al radiador. Hi vàlvules de reglatge simple i de doble reglatge.

2. Quina és la importància de les vàlvules termostàtiques?

Les vàlvules termostàtiques i capçals termostàtics són primordials per poder controlar el seu consum energètic i així garantir un estalvi en la factura de calefacció. Aquests dispositius li permeten poder regular el cabal del flux de treball que passa pel radiador, controlant així el consum de Kcal en cada radiador, en funció de la temperatura desitjada. És a dir vostè podrà controlar la temperatura que desitja en cada habitació a partir de la vàlvula termostàtica, i segons aquesta sigui més alta o més baixa el consum augmentarà o disminuirà respectivament.

Termostat repartidor de costos

3. Amb vàlvules termostàtiques puc optimitzar el consum i estalviar en la calefacció?

Instal·lant vàlvules termostàtiques i capçals termostàtics vostè pot regular la temperatura a cada estada, permetent controlar el seu consum de calefacció d’una manera més eficient i així podrà aconseguir estalvis de fins a un 30% en el seu consum.

Recomanem que l’ instal·lació de vàlvules termostàtiques de doble reglatge això permet regular el cabal d’entrada de cada radiador i així optimitzar la seva instal·lació perquè segons la ubicació del radiador i la mida del radiador determina el cabal òptim d’entrada al radiador.

4. Com puc reduir el consum de calefacció quan no hi ha ningú a casa meva amb vàlvules termostàtiques?

La instal·lació de vàlvules termostàtiques li permetrà controlar el consum de calefacció individualment en cada radiador, d’aquesta manera, si vostè s’absenta de casa per diversos dies, amb aquests dispositius pot tancar els radiadors i així no tenir cap consum de calefacció. Aquestes vàlvules tenen moltes més avantatges ja que si s’instal·len claus termostàtiques programables, vostè podrà controlar el consum en cada radiador en qualsevol moment, així per exemple, podrà programar el sistema de manera que els radiadors es tanquin a l’hora que es va a treballar, programant-los perquè deixin circular el flux de treball una hora abans que arribi a la seva llar, trobant la casa confortable i no havent consumit res durant el temps que no ha estat a casa, també podrà programar el sistema perquè la temperatura durant la nit disminueixi, disminuint així el consum. En definitiva, mitjançant la instal·lació de capçals termostàtics programables vostè podrà controlar la temperatura individualment a cada habitació en funció de l’ús que li vulgui donar a cadascuna, el que li permetrà fer un ús molt més eficient del seu sistema de calefacció disminuint així la seva despesa de calefacció.

5. Quina és la diferència entre una vàlvula de doble reglatge o reglatge simple?

Una vàlvula de doble reglatge permet fixar el cabal del flux del treball en cada radiador. Això és important pels següents motius:

• La dimensió de cada radiador és diferent per tant el cabal necessari per al funcionament òptim del mateix és diferent. Amb la vàlvula de doble reglatge l’instal·lador pot fixar el cabal òptim perquè el seu radiador funcioni amb la màxima eficiència.

• La ubicació del radiador és important. Per exemple en els pisos baixos o primers necessitem un cabal diferent (molt més baix) que en els pisos situats a la part alta de l’edifici. Amb una vàlvula de doble reglatge el seu instal·lador pot fixar el cabal òptim en funció de la situació de l’habitatge així els pisos situats a les zones més properes a les calderes no patiran una calor excessiva assegurant-nos que al pis de dalt arriba suficient cabal soluciónat així el problema dels pisos alts on no arriba prou calor.

ESTALVI TÈRMIC recomana als clients instal·lar únicament vàlvules de doble reglatge perquè l’equilibrat hidràulic de la seva instal·lació de calefacció sigui òptim.

 

6. Poden donar problemes de soroll les vàlvules termostàtiques i capçals termostàtics?

Les vàlvules termostàtiques juntament amb el capçal termostàtic només actuen sobre el cabal pot disminuir o augmentar el mateix, el que pot provocar en alguns casos lleugers sons en els circuits de calefacció. Aquests sorolls es poden limitar instal·lant una bomba de cabal variable a la seva sala de calderes.

 7. És necessari posar una bomba de cabal variable a la sala de calderes, quan s’instal·len vàlvules termostátiques en edificis amb calefacció central?

Si, quan s’instal·la vàlvules termostàtiques en tots els radiadors cal instal·lar un variador de freqüències o una bomba de cabal variable / regulable a la sala de calderes. Això és necessari perquè el veí pot variar el cabal de cada radiador en el cas que per l’actuació dels veïns (per exemple molts tanquen les calefaccions si van de viatge) pot donar lloc a un excés de pressió pot provocar avaries. Per tant ESTALVI tèrmic recomana instal·lar una bomba de cabal variable a la sala de calderes.

8. És necessari posar en tots els radiadors capçals termostàtics en edificis amb calefacció central?

No hi ha una obligació de posar un capçal termostàtic a cada radiador. No obstant això, si vostè vol estalviar en el seu consum de calefacció és molt recomanable posar en cada radiador un capçal termostàtic que ha d’anar amb una vàlvula termostàtica. Hi ha diversos estudis que mostren que el capçal és la millor manera d’estalviar i ens permet estalvis superiors a qualsevol altre element de regulació (per exemple clau manual). A més la instal·lació de capçals termostàtics suposa una sèrie de beneficis dels quals destaquem els següents:

• Amb el cap termostàtic vostè pot triar la temperatura desitjada en cada habitació

• Un capçal que disposa d’un sensor líquid té una vida útil molt llarga (normalment més de 25 anys) i una alta precisió (histèresi). Aquests tipus de capçals li permeten maximitzar el seu estalvi en calefacció.

• El capçal termostàtic també és un element estètic i en ESTALVI TÈRMIC disposem d’una gamma molt àmplia de diferents models.

9. Quin rang de temperatures tenen els capçals termostàtics?

La gran majoria dels capçals termostàtics té un rang de temperatura d’actuació de 0 a 28 graus.

10. Els capçals termostàtics poden ser de cera o de sensor líquid, quina és la diferència?

Hi capçals termostàtics amb un sensor de cera i altres tenen un sensor líquid. Els avantatges dels capçals termostàtics amb sensor líquid són principalment dos:

• La durada d’un capçal amb un sensor líquid és superior a un capçal amb sensor de cera.

• La precisió (la histèresi) és molt superior en el cas d’un capçal amb sensor líquid en comparació amb un capçal amb sensor de cera.

Tots els nostres capçals són fabricats a Europa i compleixen amb la normativa EN-215.

11. Quan és recomanable instal·lar un capçal termostàtic amb sensor extern?

Quan hi hagi un protector de radiador que limiti d’una forma important la sortida de calor, és recomanable instal·lar un capçal termostàtic amb sensor extern. D’aquesta forma el sensor mesurarà la temperatura a la ubicació on s’instal·li el sensor extern (normalment al terra o a la paret) i així es podrà escalfar l’habitació. En no posar un capçal termostàtic amb sensor extern en un radiador amb cobreix radiador es pot donar el cas que l’habitació no s’arribi a escalfar.

12. Es pot muntar un capçal termostàtic en qualsevol vàlvula termostàtica?

No es pot muntar tots els capçals termostàtics en totes les vàlvules. Cada fabricant treballa amb unes mesures específiques. A Europa la gran majoria de fabricants de vàlvules i capçals treballen amb la mesura M30x1,5. En el nostre cas també utilitzem la mesura del capçal M30x1,5. Això vol dir que el nostre capçal es pot muntar a la vàlvula de la gran majoria dels fabricants europeus que treballin amb la mesura M30 x 1,5.

13. Què beneficis s’obtenen en instal·lar vàlvules termostàtiques?

Els beneficis de vàlvules termostàtiques són els següents:

• Podrà regular la temperatura a cada habitació de la manera que desitgi, pot disminuir la temperatura d’aque-lles habitacions a les que se’ls doni un ús menor.

Estalviar fins a un 30% en la seva calefacció.

• Permet equilibrar la distribució de calor a la finca si s’instal·len vàlvules de doble reglatge.

capçal electrònic