Veure telèfon      ESP | CAT

Avís Legal

LES SEVES DADES SEGURES

Informació en compliment de la normativa de protecció de dades personals

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades pensades per protegir la seva informació personal d’obligat compliment per a la nostra entitat.

Per això, és molt important per a nosaltres que entengui perfectament què anem a fer amb les dades personals que li demanem.

Així, serem transparents i li donarem el control de les seves dades, amb un llenguatge senzill i opcions clares que li permetran decidir què farem amb la seva informació personal.

Per favor, si una vegada llegida la present informació li queda algun dubte, no dubti a preguntar-nos.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

Qui som?


 • La nostra denominació: ESTALVI TERMIC S.L.
 •  La nostra activitat principal: Instal·lació, lectura i manteniment de comptadors d’aigua, instal·lació i modificació de tot tipus d’equips de producció de calefacció i aire condicionat.
 • La nostra adreça: C/ Arquímedes 41, CP 08030, BARCELONA (Barcelona)

 • El nostre telèfon de contacte: 93 463 70 97

Estem a la seva disposició, no dubti a contactar amb nosaltres.

Per a què farem servir les seves dades?

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, el que ens permet l’ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, si fos incorrecta i eliminar-la un cop finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, a: ESTALVI TERMIC S.L., C/ Arquímedes 41, CP 08030, BARCELONA (Barcelona). En el cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per què necessitem les seves dades?

Les seves dades perosnals són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar els nostres serveis, el que ens permet l’ús de la seva informació dintre de la legalitat.

No obstant, hi ha determinades situacions a les quals necessitarem el seu permís previ per a poder realitzar determinades activitats, com poder enviar publicitat o publicar la seva imatge a Internet. Per això, posarem ala seva disposició una sèrie de caselles que li permetràn decidir d’una manera clara i senzilla sobre l’ús de la seva informació personal. 

Qui coneixerà la informació que demanem?

Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que li demanem.

D’igual manera, podran tenir coneixement de la seva informació personal aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Així per exemple, el nostre banc coneixerà les seves dades si el pagament dels nostres serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Així mateix, tindran coneixement de la seva informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les seves dades personals amb motiu del compliment d’alguna llei. Posant-li un exemple, la Llei Tributària obliga a facilitar a l’Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una determinada quantitat.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem donar a conèixer la seva informació personal a altres entitats, li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir referent a això.

Com protegirem les seves dades?

Protegirem les seves dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l’ús de la seva informació.

Per a això, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per verificar que les seves dades personals estan segurs a tot moment.

Enviarem les seves dades a altres països?

Al món hi ha països que són segurs per a les seves dades i uns altres que no ho són tant. Així per exemple, la Unió Europea és un entorn segur per a les seves dades. La nostra política és no enviar la seva informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de les seves dades.

En el cas que, amb motiu de prestar-li el servei, sigui imprescindible enviar les seves dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l’enviament de la seva informació personal a un altre país.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Una vegada finalitzats els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-los de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

¿Quins són els seus drets de protecció de dades?

A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si anés incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació, en el cas que això sigui legalment possible.

També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat. Aquest dret es diu “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions.

Per sol·licitar algun d’aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI, per poder identificar-li.

En les oficines de la nostra entitat disposem de formularis específics per sol·licitar aquests drets i li oferim la nostra ajuda per al seu emplenament.

Per saber més sobre els seus drets de protecció de dades, pot consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

¿ Pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió en un moment posterior?

Vostè pot retirar el seu consentiment si canvia d’opinió sobre l’ús de les seves dades a qualsevol moment.

Així per exemple, si vostè en el seu moment va estar interessat/a a rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitja rebre més publicitat, pot fer-nos-ho constar a través del formulari d’oposició al tractament disponible en les oficines de la nostra entitat.

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, on pot formular una reclamació?

En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos per la nostra entitat, pot formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’algun dels mitjans següents:

 •  Seu electrònica: www.agpd.es
 •  Adreça postal:
  Agencia Española de Protección de Datos
  C/ Jorge Juan, 6
  28001-Madrid
 •  Via telefònica:
  Telf. 901 100 099
  Telf. 91 266 35 17

 Formular una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no és necessària l’assistència d’advocat ni procurador.

Elaborarem perfils sobre vostè?

La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, poden existir situacions en les quals, amb finalitats de prestació del servei, comercials o d’un altre tipus, necessitem elaborar perfils d’informació sobre vostè. Un exemple pogués ser la utilització del seu historial de compres o serveis per poder oferir-li productes o serveis adaptats als seus gustos o necessitats.

En tal cas, sempre li mantindrem informat prèviament i aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin la seva informació a tot moment de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el seu propi benefici.

Farem servir les seves dades per a altres finalitats?

La nostra política és no usar les seves dades per a altres finalitats diferents a les quals li hem explicat. Si, no obstant això, necessitarem usar les seves dades per a activitats diferents, sempre li sol·licitarem prèviament el seu permís a través d’opcions clares que li permetran decidir sobre aquest tema.