Veure telèfon      ESP | CAT

Avís Legal

1. EL PORTAL ESTALVI TÈRMIC

1.1 A través de l’adreça URL www.estalvitermic.com es facilita als visitants i usuaris del mateix, l’accés a una àmplia gamma de productes, serveis i continguts relacionats amb el subministrament i consum d’energia i d’equipament i assistència en la llar.
1.2 Les dades identificatives del responsable del Portal són els que figuren a continuació:
ESTALVI TÈRMIC, S.L. Arquimedes 41-43 08030 Barcelona C.I.F. B 66565797
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 44914, foli 161, fulla B-471227, inscripció 1.


2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL


L’accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació pels Usuaris de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús. Mitjançant l’accés i utilització del Portal s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, al contingut de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals en la seva versió publicada al Portal al moment de l’accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals, haurà d’abstenir-se d’accedir al Portal i d’operar a través del mateix. El Portal es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals advertint d’això als Usuaris mitjançant els corresponents avisos al Portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.
La contractació i/o ús de determinats Serveis pot requerir la identificació de l’Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que vénen a desenvolupar, complementar i/o eventualment modificar les presents Condicions Generals. Els Usuaris hauran de llegir així mateix amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions Particulars o altres avisos legals que apareixen al Portal.
Com a Usuari, Vostè declara ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals (i, si escau, per les Condicions Particulars que regulin l’ús d’un determinat Servei) i per utilitzar i, si escau, contractar els Serveis que s’ofereixen al Portal. L’Usuari accepta, de forma expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i la utilització del Portal, dels seus Serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
En el cas que existeixi alguna contradicció entre les condicions generals d’accés i ús del Portal i les corresponents Condicions Particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les condicions generals resultin més beneficioses per a l’Usuari que les condicions particulars.


4. CONTINGUT DEL PORTAL


3.1 L’Usuari del Portal assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-ho, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts al Portal apareixen en el mateix, única i exclusivament, a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’Usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
3.2 La SOCIETAT es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de forma unilateral, a qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i extensió dels Serveis prestats a través del Portal i de les condicions d’accés als mateixos. De la mateixa manera, la SOCIETAT es reserva la facultat d’incorporar nous Serveis i continguts al Portal, així com el dret d’eliminar, limitar, suspendre o impedir l’accés als Serveis prestats a través del Portal, ja anàs de manera temporal o definitiva, quan concorrin els motius previstos en aquestes Condicions Generals.
2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL
L’accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació pels Usuaris de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús. Mitjançant l’accés i utilització del Portal s’entendrà que l’Usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, al contingut de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals en la seva versió publicada al Portal al moment de l’accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals, haurà d’abstenir-se d’accedir al Portal i d’operar a través del mateix. El Portal es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals advertint d’això als Usuaris mitjançant els corresponents avisos al Portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.
La contractació i/o ús de determinats Serveis pot requerir la identificació de l’Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que vénen a desenvolupar, complementar i/o eventualment modificar les presents Condicions Generals. Els Usuaris hauran de llegir així mateix amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions Particulars o altres avisos legals que apareixen al Portal.
Com a Usuari, Vostè declara ser major d’edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals (i, si escau, per les Condicions Particulars que regulin l’ús d’un determinat Servei) i per utilitzar i, si escau, contractar els Serveis que s’ofereixen al Portal. L’Usuari accepta, de forma expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i la utilització del Portal, dels seus Serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
En el cas que existeixi alguna contradicció entre les condicions generals d’accés i ús del Portal i les corresponents Condicions Particulars, prevaldran aquestes sobre aquelles, tret que les condicions generals resultin més beneficioses per a l’Usuari que les condicions particulars.